ระบบรับ-ส่งข้อมูลเคลียริงเฮาส์ระบบรับส่งข้อมูลเคลียริงเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2561
พบปัญหาในการใช้งานโปรดติดต่อ ฝ่ายคอมพิวเตอร์ สมาคม ทปอ. โทรศัพท์ 02-354-5153 E-Mail univ@cupt.net