ระบบรับ-ส่งข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สำหรับมหาวิทยาลัยสำหรับแบบฟอร์มข้อมูลระเบียบการการคัดเลือกฯ รอบที่ 4 (ปีนี้แบบฟอร์มใหม่ ไม่เหมือนปีที่แล้วนะครับ)

สามารถดาวน์โหลดได้จาก ระบบรับส่งข้อมูล ตามลิงค์ด้านล่างนี้ ได้ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

หากมหาวิทยาลัยไหนยังไม่มี username และ password สำหรับเข้าสู่ระบบรับส่งข้อมูล โปรดติดต่อ univ@cupt.net

ระบบรับส่งข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สำหรับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561
พบปัญหาในการใช้งานโปรดติดต่อ ฝ่ายคอมพิวเตอร์ สมาคม ทปอ. โทรศัพท์ 02-354-5153 E-Mail univ@cupt.net